Uchrońmy wiarę, brońmy Kościoła.

Sięgam po historie, które dadzą odpowiedź na pytanie kim jest  Święty Michał Archanioł i jaką rolę odgrywa w odwiecznym planie Bożym. Pismo Święte nie odkryło całej tajemnicy świata Aniołów, ale daje wskazówki, by razem z Aniołami uwielbiać Boga i z nimi współpracować dla Królestwa Niebieskiego. Staranie o zrozumienie istoty osoby ducha czystego będzie moją odpowiedzią  na cud stworzenia Aniołów. Wiara w  obecność  Aniołów pośród ludu Bożego jest przyjęciem  przesłania Słowa Bożego – naszej „mapy”  drogi do Nieba.  Pan Bóg objawia tyle ile potrzeba  byśmy wierzyli  –  „Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę” Efz 2.8  Były w historii sytuacje, które wymagały objawienia się  Aniołów – czy to w osobie człowieka, czy istoty posiadającej skrzydła. Zwykle, to Archanioł Michał, pojawiał się w kluczowych momentach  dla rozwoju Kościoła.  Angelofanie  miały miejsce nie tylko przed narodzeniem Jezusa Chrystusa, ale także  w pierwszych wiekach po Zmartwychwstaniu, aż do naszych czasów. Pierwsze świątynie poświęcone  Michałowi Archaniołowi wiążące się z objawieniami  powstawały w Azji Mniiejszej, Konstantynopolu. A bliżej naszej ojczyzny ? Choćby Niemcy. Patronem Kościoła niemieckiego jest Święty Michał Archanioł. Dlaczego Niemcy wybrali na patrona  właśnie jego ?

Niemcy od wieków są  terenem  walki i wojny. Jeśli nie militarnej, to wojny filozofii i ideologii.  Gdybym zapytał naszych sąsiadów o początki ich państwa, to pewnie okazałoby się, że nie wie o pomocy Świętego Michała Archanioła, który zapobiegł zwycięstwu pogańskiej  armii Madziarskiej, nad zjednoczonym wojskiem Bawarczyków, Saksończyków, Czechów podczas bitwy na  Lechowym Polu w 955 roku  p.n.Ch.  Otto I – jak podają historycy – stanął do walki pod sztandarem Świętego Michała Archanioła.  Madziarzy najeżdżali te ziemie już 32 razy. Tym razem ich armia liczyła 50 tyś  żołnierzy. Jedynie 10 tyś wojsko Bawarczyków  -można powiedzieć- nie miało szans na odparcie pięciokrotnie liczebniejszej armii.  Pokonani najeźdźcy tłumaczyli potem, że  obrońcom  na Lechowym Polu pomógł „Bóg ze złotymi skrzydłami” – bo tak potrafili opisać Świętego Michała Archanioła.

Skąd Otto I miał przekonanie, że pod sztandarem Archanioła Michała może odnieść zwycięstwo ? Pewnie czerpał z doświadczenia Karola Wielkiego(742 -814), który na tych ziemiach tworzył pierwsze imperium od upadku cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego. W bitwie przeciwko pogańskiej armii księcia Widukinda, na czele wojsk chrześcijańskich poganie ujrzeli niezwykłego jeźdźca, którym był Święty Michał Archanioł. Widukind został pokonany. Karol Wielki stworzył mocarstwo, które miało łączyć narody Europy w kulturze chrześcijańskiej. Doprowadził do budowy  wielu kościołów, a na ołtarzach poświęconych Św. Michałowi umieszczał inskrypcje: „Tutaj jest obecny Archanioł Michał, wielki książę zamku niebieskiego, sługa Chrystusa „. Na sztandarach cesarstwa widniał wizerunek Świętego Michała archanioła.  Czy Karol Wielki wzorował się na innym cesarzu, Konstantynie Wielkim ?  Warto przypomnieć, że Konstantyn, również doświadczył pomocy Archanioła Michała w bitwie przy moście Mulwijskim w 312 roku, w której zwycięstwo dało mu władzę nad Cesarstwem. Według części historyków, to  Arachanioł Michał  ukazuje mu krzyż,  znak, pod którym zwycięży. Hasło „In hoc signo vinces” poprowadzi Konstatyna do zwycięstwa.  Zakładając, że przekaz historyczny zawiera  jakieś nieścisłości, to potwierdzeniem szczególnej czci dla  Archanioła Michała  są świątynie wotywne budowane  przez Konstantyna, czy też władców Niemieckich. Niemcom nie udało się ustrzec chrześcijaństwa przed schizmą, przed wojnami światowymi, ale pokój po ostatniej, drugiej wojnie światowej został zawarty 8 maja w rocznicę objawień Świętego Michała Archanioła, który to dzień, był w Kościele dniem wspomnienia Archanioła.  A jakie święto w Kościele Polskim  obchodzimy 8 maja ? Patrona Polski, Świętego Stanisława,  który poniósł męczeńską śmierć –jak się przyjmuje –   8 maja i to w kościele pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła na krakowskiej Skałce.

Pan Jezus oczekuje ode mnie, abym ustrzegł wiary, bronił Kościoła. W obliczu narastającej  walki z Kościołem w Polsce i na świecie,  powinienem szukać wspomożenia u Świętego Michała Archanioła, który zawsze ze swymi Aniołami będzie  w tej walce nas wspomagał. Zwłaszcza wtedy, gdy siły wroga będą mocno przeważały. Wtedy szczególnie mogę liczyć na Archanielską pomoc. Jeśli będzie  potrzeba, to mogę się spodziewać, że  się nam i  widzialnie objawi. Powinienem pamiętać, że Pan Bóg nie po to posyła do mnie Aniołów, abym ich obecność ignorował. Traktował ich jak jakieś ptaki, które mogą sobie wokół mnie latać, a ja uznam, że są i powiem, „niech sobie pięknie latają”. Chyba nie tego Pan Bóg ode mnie oczekuje.            Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce….

Wincenty Podobiński

Żródło

  1. Bractwo Kapłańskie św. Piusa X., Mitteilungsblatt für den deutschen Sprachraum, Okt. 2009, Nr. 369)
  2. Wilkipedia