fundacja Świętego Michała Archanioła

 anielska fundacja 1.8

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus !

Miłość do Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Matki Bożej,  Świętego Michała Archanioła i Aniołów Bożych, wywołała pragnienie, potrzebę szerzenia czci i kultu Wodza Zastępów Niebieskich. To o nim mówi Bóg: ” … imię moje jest w nim…” (Wj.23.20)  to znaczy, że działa w imieniu Boga, rozporządzając Jego potęgą. Święty papież Leon XIII pod wpływem ekstatycznej wizji ustanowił modlitwę, którą po wsze czasy nakazał odmawiać w Kościele po każdej cichej Mszy Świętej: „Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.”   Chcemy, aby świat stale korzystał z pomocy Świętego Michała Archanioła i  Aniołów Bożych, by przez nich Pan nasz, Jezus Chrystus, był otoczony jeszcze większą chwałą. Pragnienie to przynaglają niespotykane dotąd ataki mocy ciemności,  skierowane na cały lud Boży.  Zdaje się, że słowa proroka Daniela możemy odnieść do czasów w których żyjemy:  „W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. „ (Dn.12.1)

2 maja 2014 roku, w Krakowie, została powołana nasza Fundacja, która ma na celu:

–  Propagowanie i rozwój kultu  świętego Michała Archanioła, zgodnie z nauczaniem Kościoła Rzymsko-Katolickiego.
–  Rozpowszechnianie postaci świętego Michała Archanioła,  Patrona Kościoła Powszechnego.
–  Szerzenie czci Świętych Archaniołów; Michała, Gabriela i Rafała, Aniołów Stróżów i wszystkich Chórów Anielskich    zgodnie z nauczaniem Kościoła Rzymsko-Katolickiego.
–  Ochrona zdrowia osób z problemami duchowymi, psychicznymi i psychologicznymi.
–  Upowszechnianie społecznej nauki Kościoła Katolickiego.
–  Działalność na rzecz kultury narodowej i religijnej.

Fundacja planuje produkować  filmy o św. Michale Archaniele,  nagrywać  audycje radiowe, uruchomić nowatorski program rekolekcji o św. Michale Archaniele,  głosić  słowo i zorganizować festiwal sztuki o Świętym Michale Archaniele i Aniołach Bożych. Te inicjatywy wymagają znacznych nakładów finansowych, możliwych jedynie dzięki ofiarności darczyńców.

Z Aniołami warto się przyjaźnić – wiedzą to ci, którzy uwierzyli i świadomie doświadczają i ich Bożego działania. Pomóżmy im głębiej  zaistnieć w naszej świadomości. Głośmy cześć Świętego Michała Archanioła, Patrona Kościoła powszechnego, Wodza Zastępów Niebieskich. Pomóżmy Fundacji Świętego  Michała Archanioła głosić jego wielkość. Możesz na ten cel wpłacić nawet niewielką kwotę, każda przyczyni się do realizacji tego dzieła. Darczyńcy zostaną objęci naszą modlitwą. Prosimy o przesłanie szczegółowych intencji na adres e-mail: kontakt@anielskafundacja.pl

Fundacja Świętego Michała Archanioła w Krakowie
31-999 Kraków ul. Godebskiego 49A
KRS 0000514816 ,  REGON 123154558 ,  NIP  678-315-12 14

Przelewy na rachunek fundacji:

Bank BGŻ BNP Paribas Oddział w Krakowie,

os. Centum D bl.1

nr:  70 2030 0045 1110 0000 0385 1200

W tytule wpłaty prosimy wpisać: „darowizna na cele statutowe”

Dane dla przelewów zagranicznych:
IBAN : PL70 2030 0045 1110 0000 0385 1200
SWIFT: GOPZPLPW