koronka Anieleska do św. Michała Archanioła

1. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie pospiesz ku ratunkowi mojemu Chwała Ojcu itd.

2. Wymienia się poszczególne Chóry:

* na cześć CHÓRU SERAFINÓW
* na cześć CHÓRU CHERUBINÓW
* na cześć CHÓRU TRONÓW
* na cześć CHÓRU PANOWAŃ
* na cześć CHÓRU MOCARSTW
* na cześć CHÓRU WŁADZ
* na cześć CHÓRU ZWIERZCHNOŚCI
* na cześć CHÓRU ARCHANIOŁÓW
* na cześć CHÓRU ANIOŁÓW

Po wymienieniu poszcKoronka do ŚMA.2zególnego CHÓRU odmawia się 1 raz Ojcze nasz, 3 razy Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu oraz wezwanie: Dla wstawiennictwa św. Michała Archanioła i niebieskiego (wstawiamy nazwę chóru) – Panie Zastępów, zmiłuj się nad nami.

 

 

3.     Na cześć św. Michała Archanioła: Ojcze nasz…
Na cześć św. Gabriela Archanioła: Ojcze nasz…
Na cześć św. Rafała Archanioła: Ojcze nasz…
Na cześć św. Anioła Stróża: Ojcze nasz…

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

 

Za zgodą Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 25.11.1993 r. nr 2041/K/93