Moc Uwielbienia

Moc uwielbienia.

         Moc uwielbienia       Jestem mężatka, matką dwóch córek. Od wielu lat żyliśmy  z mężem w separacji psychicznej, materialnej i fizycznej. Zostałam kiedyś zachęcona, by modlić się do Michała Archanioła. Mam modlitewnik „Walczymy z szatanem”, który dostałam od Wincentego Podobińskiego – Rycerza Świętego Michała Archanioła. Gdy przychodziły trudne dni sięgałam po niego i modliłam się do Michała Archanioła, kilkoma modlitwami –  także egzorcyzmem prostym.

                Ta modlitwa stawała się coraz bardziej systematyczna. Modliłam się prawie każdego dnia. Po modlitwie korzystałam z wody święconej do pokropienia domu. Gdy wyczuwałam atak Złego w  moim niepokoju czy postępowaniu najbliższych, w ciszy modliłam się o pomoc do św. Michała Archanioła.

                O ile to było możliwe, uczestniczyłam codziennej Eucharystii. Obrałam sobie Michała Archanioła, jako mojego Orędownika na każdą Niedzielę. W pozostałe dni tygodnia  modliłam się za wstawiennictwem  innego Świętego. Pełna nadziei zawierzałam moją Rodzinę Bogu.  Poprosiłam również osobę krewną, by modliła się do Michała Archanioła o uratowanie mojej Rodziny. Czułam, że Zły niszczy nasze małżeńskie relacje, wprowadza agresję i nienawiść. Wiedziałam, że konflikty nie biorą się z różnicy charakterów, czy trudnej osobowości męża.

                Uczestniczyłam w Mszach św. odprawianych przez O. Józefa Witko i modlitwie z nałożeniem rąk, oraz w Mszach św. z modlitwą uwielbienia  Boga, które celebrował Ks. Jan Reczek. Ufałam Bogu, że może z każdej trudnej sytuacji wyprowadzić dobro. Po przeczytaniu książki „Moc uwielbienia” zaczęłam uwielbiać Boga nawet w trudnych sytuacjach, godząc się z Jego wolą. Stawałam się coraz bardziej pogodzona z sytuacją i z ufnością wszystko zawierzałam Bogu. Modliłam się o pojednanie z mężem, wierząc, że Sakrament Małżeństwa ma moc i prosiłam Chrystusa o przemianę naszych serc. Stał się cud!  Podczas trudnej rozmowy z mężem, nastąpił przełom, oboje sobie wybaczyliśmy i pojednaliśmy się. Nasze serca zostały odmienione. Z wrogich sobie osób staliśmy się sobie bliscy. Chwała Panu! Któż jak Bóg!

Wdzięczna Żona i Matka.