kim jesteśmy ?

Matka Boża wskazała nam potrzebę duchowej walki przeciw Szatanowi u boku Świętego Michała Archanioła. Szybko doświadczyliśmy miłości tego ducha czystego, który umiłował człowieka – stworzenie nie dorównujące Jego potędze. Z biegiem czasu rozeznaliśmy powołanie do  popularyzacji postaci Wodza zastępów Niebieskich.

Głosimy wielkość Świętego Michała Archanioła, który jest wzorem miłości,  pokory, męstwa, odwagi,  czystości i sprawiedliwości.  Jest dla nas potężnym orędownikiem u Boga, który dla ratowania dusz, pozwolił mu rozporządzać Bożą mocą. Święty Michał Archanioł jest tym, który w „owych czasach wystąpi” (Dn.12.1)  przeciw zastępom piekielnym.

Któż jak  Bóg !

prezes-trębacz

anielska fundacja 2.2

prezes-sternik morski