Posłuchaj

Nagranie podczas próby

pierwszego wykonania kolędy „Biegnij do Betlejem” sł. muz. W.Podobiński

Posłuchaj: