projekty

Filmy dokumentalne.

camera

Współczesny świat medialny jest zdominowany przez obraz.  Rozwój telewizji oraz sztuki filmowej i naturalnie internetu, powoduje, że obraz filmowy staje się jednym z  najbardziej skutecznych środków wyrazu. Ilość informacji, do których  mamy dostęp osiągnęła niespotykany dotąd poziom. Aby w tym oceanie informacji utrwalić przekaz warto wykorzystać do tego celu film.  Człowiek łatwiej i szybciej zapamiętuje obrazy  niż inne formy przekazu.  Staje się naturalną potrzebą stworzenie filmów, które będą propagowały postać Świętego Michała Archanioła. Zapraszamy do współpracy filmowców, którzy zechcą swoją twórczość poświęcić Archaniołowi Michałowi.

Innowacyjne środki ewangelizacji.

rekolekcje

Chcemy zorganizować wyjątkowe, cykliczne rekolekcje,  które dadzą możliwość poznania Świętego Michała Archanioła i świata Aniołów. Nauczą jak współpracować z Aniołami, jak walczyć o dusze naszą i bliźnich. Chcemy, aby uczestnicy przeżyli zdecydowanie wyjątkowy, piękny, Anielski czas, który pozostawi w ich duszy niezatarty ślad Bożej Miłości.  Rekolekcje dają nadzieję zawarcia nowej przyjaźni z Wodzem Zastępów Niebieskich, miłującego Boga i ludzi, patronem Kościoła powszechnego.

Audycje radiowe.

anielska fundacja 1.1

Trwają prace nad cyklem audycji dla radia, które w formie krótkich sesji, przybliżą słuchaczom postać Świętego Michała Archanioła.