Ja już wiem, a Ty ?

SMA. a ty

Czy już wiesz czytelniku, czy wiesz kim jest Święty Michała Archanioł ? Jest najpotężniejszą po Bogu i Matce Bożej istotą wszechświata. Najdoskonalszym w miłości duchem czystym, którego Pan Bóg ustanowił wodzem wszystkich Aniołów. Wszechmogący dał  Świętemu Michałowi  wyraz swojego zaufania powierzając mu opiekę nad ludem Bożym. Archanioł Michał nieustannie działa w imieniu Boga rozporządzając Jego potęgą. Będąc w bliskości Stwórcy cieszy się on najwyższą łaską wśród Aniołów Bożych. Jest przewodnikiem dusz, które opuszczają życie doczesne i przechodząc do życia wiecznego. Dostąpi godności sędziego na Sądzie Ostatecznym. Znaczenie  jego imienia – w języku  hebrajskim Mika`El –  Któż jak Bóg,  według współczesnych biblistów może mieć swoje źródło w słowie jakal, co oznacza; zwyciężać, być potężnym.  W scenie gorejącego krzewu z Księgi Wyjścia,  Pan Zastępów przestrzega wierny lud, aby podporządkował się posłanemu Aniołowi, „bo imię moje jest w nim.” Wj 23.20 Ten, który u zarania dziejów stoczył w Niebie niezwykłą walkę z Lucyferem i anielskimi buntownikami, nadal toczy duchową walkę przeciw mocom ciemności. Jego upadły brat,   Szatan,  chce jak najwięcej odkupionych dusz ludzkich pociągnąć w otchłań piekielną, dlatego ze  sforą demonów krąży jak lew ryczący szukając wśród ludzi swoich ofiar.  Chce jak najwięcej dusz poprowadzić ku wiecznemu nieszczęściu. Bronią przeciw złu, którą daje nam Bóg, jest Święty Michał Archanioł. To on został przez Pana Zastępów dany nam, by gromić Szatana i jego demony. Został posłany, by niszczyć diabelskie zasadzki i niweczyć przemyślne podstępy złych duchów. To on ma u końca czasów wystąpić do ostatniej walki, aby nastało panowanie Pana Panów i Króla Królów, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

Wiedząc kim jest największy z Aniołów i znając jego misję, co powinienem uczynić ? Jak się zachować uświadamiając sobie jego znaczenie w odwiecznym planie Bożym ? Czy wystarczy, że posiadam tę wiedzę ?  Jeśli ją dostałem to chyba po to, aby z wiedzy tej skorzystać. Chcę innym powiedzieć kim jest Archanioł Michał. Chcę modlić się  za jego przyczyną, aby moc Boża zmieniała trudną rzeczywistość owych czasów. Poproszę Wodza Zastępów Niebieskich o opiekę nad tymi, którzy są mi najbliżsi.

Akt oddania się rodziny św. Michałowi Archaniołowi:

Bądź pozdrowiony św. Michale Archaniele, Aniele Stróżu i opiekunie Świętej Rodziny, wodzu wszystkich Aniołów. Czuwaj nad naszą rodziną, która Ci się powierza i poświęca. Rządź nami, kieruj i prowadź nas. Ty, który swoją szczególną miłością ku Bogu zapaliłeś niegdyś rzesze Aniołów, a dotąd zapalasz wielką rodzinę dzieci Bożych, połącz całą naszą rodzinę tym samym węzłem miłości Bożej i uczyń przez to szczęśliwą w tym i w przyszłym życiu. Ochraniaj i strzeż każdego z nas od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała. Bądź naszym opiekunem, obrońcą, przewodnikiem, naszą siłą, ostoją zwycięstwem. Prosimy Cię, abyś nas oddał i poświęcił Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi, abyś nas na wieki z Nimi zjednoczył, tak jak Ty z Nimi jesteś zjednoczony. Z Tobą i przez Ciebie chcemy Je kochać, czcić, pocieszać i Im wynagradzać. Wspomagaj nas nieustannie w bezkrwawym boju o zbawienie dusz i powszechne królowanie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Spraw, aby „nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca” (Ap 12,10), a ludzkość wraz z Tobą i Niebianami śpiewała pieśń uwielbienia: „Któż jak Bóg!” Amen.

Wincenty Podobiński.