Imię moje jest w nim

Księga Wyjścia

„ Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. Szanuj go i bądź uważny na jego słowa. Nie sprzeciwiaj się mu w niczym, gdyż nie przebaczy waszych przewinień, bo imię moje jest w nimJeśli będziesz wiernie słuchał jego głosu i wykonywał to wszystko, co ci polecam, będę nieprzyjacielem twoich nieprzyjaciół i będę odnosił się wrogo do odnoszących się tak do ciebie. Mój anioł poprzedzi cię i zaprowadzi do Amoryty, Chetyty, Peryzzyty, Kananejczyka, Chiwwity, Jebusyty, a Ja ich wygładzę.” (Wj. 23.20)

Święty Michał Archanioł został przez Boga posłany do narodu wybranego, aby go strzegł od niebezpieczeństw podczas długiej wędrówki z Egiptu do Ziemie Obiecanej.  Choć w tym miejscu Starego Testamentu nie wymienia się imienia Anioła Pańskiego, to w księdze Daniela  znajdziemy wyjaśnienie kim jest najważniejszy Anioł Izraelitów, tytułowany przez innego Anioła „waszym księciem” czyli księciem Izraela: „Nikt zaś nie może mi skutecznie pomóc przeciw nim z wyjątkiem waszego księcia Michała…” (Dn 10.21) Aby nie było wątpliwości, że te dwa zapisy w Piśmie Świętym  odnoszą się do Michała,  możemy jeszcze dodać fragment: „W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu Dn.12.1

Pan Bóg nie tylko czyni  Archanioła Michała czynnikiem obrony przed niebezpieczeństwami,  ale ustanawia go  swoim reprezentantem. Żąda od ludu Izraela, aby go szanował i wykonywał jego polecenia. W przypisach do tego fragmentu Biblii Tysiąclecia czytamy:  „ (Anioł Pański) działa w moim imieniu, rozporządzając moją potęgą”. Jeśli Pan Bóg do tak ważnego zadania wybrał  Św. Michała Archanioła, to znaczy, że cieszy się on nadzwyczajną łaską, wyjątkowym zaufaniem co podkreśla fraza:  Imię moje jest w nim”. Lud szczególnie umiłowany przez Boga zostaje powierzony opiece posiadającemu wolną wolę duchowi czystemu.  Rodzi się pytanie dlaczego właśnie temu Archaniołowi przypadło tak wielkie wyróżnienie. W hierarchii anielskiej Chór Archaniołów jest przedostatnim. Dlaczego Pan nie wybrał jakiegoś Serafina z najwyższego Chóru ?  W świecie Bożym najważniejsza jest miłość i pewnie tu znajdę odpowiedź na powyższe pytanie. Jaką próbę miłości przeszedł Św. Michał Archanioł, aby cieszyć się tak wielką Łaską u Boga ? Nie znamy szczegółów  sytuacji , w której taka próba miała miejsce.  Znamy jedynie opis dramatycznych wydarzeń zapisanych w księdze Apokalipsy;  „I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowiemieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie.” Nie dane jest nam tu na ziemi poznać szczegółów stłumienia buntu szatana, którego pycha i nieposłuszeństwo doprowadziły do  wiecznego potępienia. Jest to tajemnica, którą z pewnością poznamy w Niebie.  Możemy się jedynie domyślać, że wystąpienie przeciw szatańskim buntownikom było aktem nadzwyczajnego heroizmu, możliwego dzięki wielkiej miłości Świętego Michała Archanioła do Stwórcy. Szkoda, że moja ludzka kondycja każe mi czekać na Niebo, aby tam widzialnie zobaczyć się z tym gigantem miłości, Wodzem Zastępów Niebieskich.  Piszę o tym, ale pamiętam też, że „ święty Michał Archanioł tak Ludzi miłuje, że im się i widzialnie nieraz ukazuje”. Myślę, że takie widzialne spotkanie „oderwałoby” mnie od ziemi. Może jednak lepiej, jeśli przez codzienny, modlitewny dialog, mocniej pogłębię przyjaźń ze Św. Michałem Archaniołem, który z pewnością pomoże mi wiernie wypełniać Boże przykazania. Już tu na ziemi mogę stanąć u Jego boku i walczyć o zbawienie duszy swej i bliźnich. Przez swe oddanie Stwórcy, Święty Michał Archanioł zyskał władzę nad naszymi największymi wrogami – demonami. Wypędzając z Nieba szatańskich buntowników, stał się przecież  Michał Archanioł pierwszym egzorcystą. Życzę sobie i tobie czytelniku spotkania z Archanielską Miłością, która czerpie z tej największej, nieogarnionej MIŁOŚCI Stwórcy do stworzenia.   „Bo imię moje jest w nim”,  Mi-ka-El  –  Któż jak Bóg !

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Wincenty Podobinski