Patron naszych czasów

św. Michał Archanioł-Watykan „Spośród wszystkich Aniołów w Niebie nie ma większego niż Święty Michał Archanioł. Według św. Bazylego i innych doktorów Kościoła nie ma ani jednego, który mógłby dorównać mu chwałą, jaką cieszy się on przed Bogiem. To jego wybrał Pan, aby pokonał pysznego Lucyfera i jego zbuntowanych aniołów i wypędził ich z raju…         Duszo moja, jeżeli jesteś oddana temu świętemu Archaniołowi, który tak bardzo kocha ludzi , raduj się z powodu godności,  jaką cieszy się on w Niebie.  A ponieważ jest on patronem Kościoła powszechnego i wszystkich chrześcijan, proś go, aby był on twoim szczególnym opiekunem  przed Bogiem, który go tak bardzo kocha i cieszy się, gdy wszyscy go wielbią za jego wierność i gorliwość w oddawaniu chwały samemu Bogu.”  Św. Alfons Maria Liguori

                                W  trudach ziemskiej wędrówki zanosimy nasze prośby do Pana Boga za wstawiennictwem  świętych. W tradycji  chrześcijańskiej staramy się to czynić  za pośrednictwem tych, których imię nosimy, albo przez tych, którzy patronują dziedzinie  z obszaru naszego problemu, albo po prostu zwracamy się o pomoc do tych najbardziej  lubianych,  kochanych.  Boża wszechmoc w swoim planie przewidziała „dostarczenie”  dla nas łask przez posłańców Bożych, czyli Aniołów.  „…są oni wszyscy duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc tym, którzy mają posiąść zbawienie”.Hbr  1.14   Czy ta wspaniała prawda jest przeze mnie należycie doceniana ? Czy aby nie za mało korzystam z pomocy Aniołów Światłości , czy potrafię być im wdzięczny za pomoc ? Myślę, że nie jest tak źle, bo pisząc te słowa prosiłem o pomoc mojego Anioła Stróża, a również samego św. Michała Archanioła. Jako Rycerz Św. Michała Archanioła stale modlę się do niego. Próbuję uchwycić  Jego fenomen, niezwykłą  zdolność  do walki z tym co występuje przeciw Bogu. Święty Michał Archanioł pojawia się tam, gdzie wiara nasza jest zagrożona.  W godzinie śmierci zaciekle walczy o każdą duszę. Wielki ten mąż budzi postrach wśród demonów, nieustannie czyniących destrukcję wśród ludzi.  Złe duchy wiedzą, że Pan Bóg Wodza zastępów Niebieskich wyposażył w moc, której muszą ustąpić .  Przed wiekami  Św. Michał Archanioł usuwa kult pogański z włoskiej góry Monte Sant`Angelo i  francuskiej Mont Saint Michele. W obu tych miejscach ukazał  się biskupom  i prosił o stworzenie tam Świątyni Bogu poświeconej. I w Polsce, w Krakowie jest takie miejsce, gdzie przed wiekami czczono pogańskie bóstwa i gdzie obecnie stoi kościół Bogu poświecony.  Jego patronem jest właśnie Św.  Michał Archanioł, a kościół mieści się na krakowskiej Skałce.  Przykładów archanielskiej obecności  znajdziemy dużo więcej. Dziś chcę podkreślić jego obecność w Watykanie i zwrócić uwagę na mało zauważony moment, gdy  5 lipca 2013 r., w dniu prezentacji I encykliki Papieża Franciszka ,Papież Benedykt XVI spotkał się Papieżem Franciszkiem  w ogrodach watykańskich, aby poświęcić figurę Świętego Michała Archanioła <<widoczna jest „zasadnicza ciągłość orędzia Papieża Franciszka z magisterium Benedykta XVI”. I w związku z wymowną okolicznością, w dniu, w którym zaprezentowana została encyklika, w bardzo oryginalny sposób przypieczętowująca ciągłość nauczania Piotrowego, Papież Franciszek i Benedykt XVI spotykają się na inauguracji figury św. Michała Archanioła, patrona Państwa Watykańskiego, która została umieszczona na placu przed Gubernatoratem.>> (L`Osservatore Romano).

To pewnie nie przypadek, że akurat w  ten symboliczny moment w historii Kościoła wpisuje się właśnie postać Św. Michała Archanioła. Wiemy przecież – w świecie Bożym nie ma przypadków.

Wincenty Podobiński

poniżej tekst o tej uroczystości za Rdio Vaticana:

Rano Papież Franciszek odsłonił i poświęcił pomnik Michała Archanioła, który wzniesiono przed siedzibą Gubernatoratu Państwa Watykańskiego. Monument stanowi swoiste uzupełnienie artystycznego otoczenia pałacu, gdzie stosunkowo niedawno wybudowano nową fontannę dedykowaną św. Józefowi. W ceremonii wziął udział także Benedykt XVI, z którego inicjatywy ten projekt był realizowany. Była to też okazja do zawierzenia najmniejszego państwa świata opiece śś. Józefa i Michała Archanioła.

W przemówieniu wygłoszonym podczas inauguracji pomnika Franciszek zwrócił uwagę, że wydarzenie to dobrze wpisuje się w Rok Wiary. Zachęca bowiem do refleksji i modlitwy wokół tego, co oznacza imię owego pierwszego z aniołów: „Któż jak Bóg”. Wyraża ono bowiem prymat Boga, Jego transcendencję i moc.„Michał walczy o przywrócenie boskiej sprawiedliwości; broni Ludu Bożego od jego wrogów, a zwłaszcza od głównego nieprzyjaciela, diabła – mówił Papież. – I św. Michał zwycięża, bo w nim jest Bóg, który działa. Ta rzeźba wskazuje, że zło zostało zwyciężone, oskarżyciel został zdemaskowany, jego głowa została zmiażdżona, albowiem zbawienie dokonało się raz na zawsze we krwi Chrystusa. Nawet jeśli diabeł wciąż stara się podrapać twarz Archanioła i człowieka, Bóg jest mocniejszy; do Niego należy zwycięstwo, a Jego zbawienie jest dane każdemu człowiekowi. Na drodze życia i w jego próbach nie jesteśmy sami; towarzyszą nam i wspierają Aniołowie Boży, którzy, by tak rzec, użyczają nam swych skrzydeł do pomocy w przezwyciężaniu tak wielu niebezpieczeństw. Dzięki nim możemy wysoko latać nad tym, co może obciążać nasze życie i ciągnąć nas w dół. Zawierzając Państwo Watykańskie św. Michałowi Archaniołowi, prośmy go, aby bronił nas przed Złym i wyrzucił go na zewnątrz”.Rzeźbę Michała Archanioła w ogrodach watykańskich wykonał włoski artysta Giuseppe Antonio Lamuscio, znany ze stosowania w swej twórczości renesansowej techniki. Projekt powstał dzięki finansowemu wsparciu włoskiego przedsiębiorcy Claudio Chiaisa.

Radio Vaticana 2013