Wspomagaj nas w walce.

Wspomagaj nas w walce !

Dbaj o czystość ! Zachowaj czystość ! To hasła, które na różnych tabliczkach spotykam w wielu miejscach. Czystości i porządku uczę  się  od dzieciństwa, staram się o nią dbać, ale czy z równą starannością jak o moje otoczenie dbam o czystość mojej duszy ? Czy może ważne będzie też dla mnie hasło: Walcz o czystość swej duszy !

Pan Bóg nie dał nam życia na ziemi dlatego, że nie miał nam nic innego do zaproponowania.  Nasz pobyt na ziemi jest konsekwencją adamowego sprzeciwienia się Bogu.  Żyjemy, rozwijamy się, doskonalimy, poznajemy otaczający nas świat i reguły, którymi się rządzi. Na jakimś etapie życia otrzymujemy dar wiary. Zasiew ziarna Bożego. Ziarno w naszej duszy w jakimś momencie ma szansę zakiełkować, ale co dalej ? Czy zdaję sobie sprawę w jakiej rzeczywistości przyszło mi żyć ? Czy rozumiem dlaczego zostałem powołany do istnienia ? Świat chce mocno  mnie utwierdzać  w dbałości o materialną stronę mojego życia. Chce spętać  mnie w sidła hedonizmu, wygodnictwa i rozkoszy.  Dbałość o zaspokojenie cielesnych przyjemności chce uczynić głównym motywem mojego działania.  Świat i szatan  chce wyrwać z mojej duszy  ziarno wiary, aby na zawsze odłączyć mnie od prawdziwego dobra, Boga w Trójcy-Jedynego.  Jak to czyni ? Jednym z wielu sposobów jest uderzenie w  zmysły nieustanną promocją przyjemności i rozkoszy, która ma stać się celem każdego naszego przedsięwzięcia.  Poprzez dewastację sumienia chce odebrać mi  godność dziecka Bożego i wyrwać z mego serca wiarę.    Nieustannie przekonuje mnie, że nieczystość, to jakiś relikt, który nie ma znaczenia. Woła, że „ ty jesteś panem swojego ciała, do ciebie należy twój brzuch.”  Może mnie  dziwić, zaciekłość i determinacja tych ciemnych sił, które wykorzystają każdą sytuację, aby utwierdzać mnie w myśleniu prowadzącym do katastrofy.   Jak się temu nie dać ? Jak wykorzystać dany mi czas ?   Anioł Stróż proponuje zaglądnąć do Pisma Świętego, do krótkiego listu Świętego Judy.

Święty Juda , Apostoł,  chce nas „ zachęcić do walki o wiarę”. Przypomina nam czasy minione, by przestrzec nas przed rozpustą.  Ciekawe jest to, że w swym przesłaniu daje przykład pokornej modlitwy cytując  Świętego Michała Archanioła właśnie w kontekście walki : „Gdy zaś archanioł Michał tocząc rozprawę z diabłem spierał się o ciało Mojżesza, nie odważył się rzucić wyroku bluźnierczego, ale powiedział: «Pan niech cię skarci!».” Jud. 1.9 Choć potężny Wódz zastępów miał moc ukarać szatana, nie uczynił tego sam, ale pokornie oddał to Bogu,  by Bóg go skarcił.  Jest to dla nas wskazówka, co mamy czynić, gdy atakuje nas świat, szatan i nasza słabość. Uznając swoją słabość i nędzę, kierujmy modlitwy do Boga, by dał nam siłę odporu  ataków przeciw naszej duszy. By umocnił  nas w wierze, napełnił miłością i nadzieją.  Zadbajmy, byśmy nie byli komukolwiek  winni przebaczenia, by nie było w naszej duszy grzechów Bogu nie wyznanych.  Będziemy wtedy właściwym naczyniem, w którym może się rozwijać wiara.  Patrzmy na postać Świętego Michała Archanioła. Duch czysty , który nie posiada ciała jak człowiek,   szczególnie nie cierpi nieczystości, dlatego szybko przybędzie, aby wspomóc nas w walce o czystość. Starajmy się często przyzywać jego wstawiennictwa, gdy czujemy, że nasza czystość jest zagrożona, że sytuacja może wymknąć się spod kontroli. Gdy prawdziwe będzie nasze pragnienie, Święty Michał Archanioł skutecznie ochroni nas przed upadkiem. Wielokroć się o tym osobiście przekonałem.

Juda Apostoł  upomina nas  „że w ostatnich czasach pojawią się szydercy którzy będą postępowali według własnych pożądliwości. Oni to powodują podziały, [a sami] są cieleśni [i] Ducha nie mają.  Wy zaś, umiłowani, budując samych siebie, na fundamencie waszej najświętszej wiary, w Duchu Świętym się módlcie  i w miłości Bożej strzeżcie samych siebie, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, [które wiedzie] ku życiu wiecznemu.” Jud. 1.20

Wincenty Podobiński